روز: دسامبر 15, 2015

کیست تخمدان چیست ؟

کیست تخمدان چیست ؟ کیسه پراز خون یا پر از آب را کیست تخمدان می گویند که در ناحیه تخمدان است و معمولا در زمان تخمک گذاری یعنی در زمانی که تخمک از تخمدان آزاد می شود بوجود می آید ، ایجاد این کیست علت مشخصی ندارد اما در اغلب موارد علت ایجاد آن وجود […]

ادامه مطلب

تحریک تخمک گذاری

تحریک تخمک گذاری برای تحریک تخمدان جهت تخمک گذاری باید یکسری داوری محرک تجویز گردد تا تعداد فراوانی فولیکول  که حاوی تخمک می باشند رشد کنند. در زمان رخ دادن هر سیکل قاعدگی در تخمدان تعدادی فولیکول رشد می کنند که در مسیر رشد از فولیکول های موجود فقط یکی از آنها رشد می کنند […]

ادامه مطلب